Prometne informacije

28.10.2016 13:20

Ovire pri izvajanju prometa vlakov

Spoštovani, Slovenske železnice so nas obvestile, da zaradi zapor na omrežju Avstrije prihaja do zamud in prenatrpanosti vlakov na omrežju SŽ. V Avstriji potekajo zapore  od 24.10. do 11.11.2016 med 07.20 in 16.20. Uradno obvestilo si lahko preber... več
26.10.2016 14:10

Zapora koprske proge v 45.tednu

Spoštovani, Slovenske železnice so nas obvestile, da bo zaradi vzdrževalnih del popolna zapora proge Divača-Koper 7/11/2016 od 9:00 do 14:00. V času zapore pričakujemo zamude vlakov v smeri v/iz Kopra. Storili bomo vse, da zmanjšamo vpliv zapore n... več
Vse prometne informacije
25.05.2016 09:37

Odpravljanje nepravilnosti na kontejnerjih z nevarnim blagom (ADR/RID/IMO/ICAO)

V skladu z zakonom o prevozu nevarnega blaga je pošiljatelj odgovoren, da v prevoz preda pravilno označen kontejner z ADR/RID/IMO/ICAO vsebino. več
19.05.2016 11:21

Adria kombi pridobila spričevalo ECM

12.5.2016, AŽP RS 37503-1/2015 ZP 10 03303 Poročilo o pregledu Adria kombi d.o.o. več
19.04.2016 22:11

Nov produkt Salzburg-Koper shuttle

S ciljem ponuditi čimbolj razvejano intermodalno omrežje, Adria kombi uvaja novo direktno linijo med Koprom in Salzburgom. več
© 2016 Adria kombi d.o.o.