maske tipa FFP2 v javnem prometu

20.01.2021 09:54

25.01.2021 stopi v veljavo zakon, ki v javnem prevozu zahteva nošnjo
zaščitne maske tipa FFP2. Vozniku brez predpisane maske ne bo
dovoljen transport z RoLa vlakom.

© 2022 Adria kombi d.o.o.