Spodnja navodila je potrebno dosledno upoštevati. Za vso nastalo škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja zgornjih navodil je odgovoren uporabnik potujoče avtoceste. Veljajo splošni pogoji UIRR in Adria kombi.

 • Vozniki, ki se vozijo s tovornimi vlaki, morajo med transportom z vlakom spoštovani naslednja pravila, ne glede na to ali se vlak giblje ali stoji na postaji.
 • Striktno upoštevanje navodila železniškega osebja.
 • Tovornjak se lahko naloži na vlak le, če je v skladu z veljavno zakonodajo o cestnem prometu. Ponjave morajo bit pritrjene in zaprte na vse straneh, stranska ogledala zložena in v skladu s predpisi, dodatna oprema (snežne verige in lestve) pospravljene. Dimenzije, teže vozil in osne obremenitve morajo biti znotraj dovoljenih vrednosti kot zahteva zakon o cestnem tovornem prometu.
 • Blago naloženo v tovornjakih mora biti enakomerno naloženo na nakladalno površino tovornjaka in varno pritrjeno.
 • Radijske antene morajo biti popolnoma zložene, odstranjene ali zavarovane tako, da ne gledajo iz dovoljenega profila. Zaradi nevarnosti visoke napetosti morajo biti vse radijske naprave (vključno z alarmnimi napravami) izključene, tako da je avtomatsko pozicioniranje anten onemogočeno. Avtomatska obvestila o stanju na cesti mora biti izklopljen zaradi nevarnosti kratkega stika.
 • Vožnja z vlakom je mogoča le z dovoljenjem pristojnih organov. Pri vožnji na vagon oziroma vlak je zelo pomembna razdalja med tovornim vozilom in vagonom ter razdalja do drugih vozil, hkrati pa morajo biti pnevmatske vzmeti popolnoma napolnjene z zrakom. Izogibajte se povzročitvi poškodb vagonom, tovornjakom in nakladalni rampi.
 • Po vagonih se vozi počasi z minimalno varnostno razdaljo v dolžini enega tovornega vozila.
 • Pri vožnji z vagona na vagon vozite natančno po kolesnicah, da se izognete poškodbam krmilnega sistema na vašem vozilu. Ko je vaše vozilo naloženo, pustite menjalnik v 1. prestavi, uporabite ročno ali vzmetno zavoro, izključite motor, zaprite vrata namestite zagozde ter spustite pnevmatsko vzmetenje. Zadrževanje na vagonu je dovoljeno le v času nameščanja zagozd. Prepovedano je plezati na streho vozila.
 • Varnostna razdalja med deli prometnega omrežja in njegovih konstrukcijskih elementov pod električno napetostjo je minimalno 3m. Uporaba dolgih predmetov pri delu je zato prepovedana- smrtno nevarno.
 • Ohranjajte varnostno razdaljo in ne hodite po sosednji železniški progi- smrtno nevarno.
 • Strogo prepovedano je med vožnjo ostati v kabini tovornega vozila - smrtno nevarno.
 • Iskre lahko preskočijo tudi brez neposrednega stika s predmeti pod napetostjo - smrtno nevarno.
 • Odstranitev zagozd je dovoljena šele takrat, ko je vlak popolnoma ustavljen na namembni postaji. Ko so zagozde odstranjene jih pospravite v zato namenjena odlagališča. Vožnja z vlaka je dovoljena šele, ko to odredi železniško osebje terminala. Pri vožnji z vlaka bodite pozorni na višino tovornega vozila in po potrebi napolnite zračne vzmeti.
 • Tovornjak s prikolico ali kamion lahko spremlja le voznik in sovoznik, ki mora biti polnoleten. Imena voznika in sovoznika morata biti navedena na dokumentaciji. Drugim osebam je vstop na vlak prepovedan. Spalni vagon lahko sprejme le omejeno število oseb.
 • Vstopiti in zapustiti vlak je dovoljeno le na odhodni postaji in namembni postaji. Vlaka ali spalnega vagona med vožnji in ob postankih postaji ni dovoljeno zapuščati razen v primeru predhodnih navodil pristojnega organa, za potrebe carine ali okvar na vlaku. Posebna previdnost je potrebna pri vstopu in izstopu iz vlaka.
 • Prepovedano je metati predmete skozi okna. Prosimo, da ohranjate čistočo v spalnih vagonih in med postanki oziroma na začetni in končni postaji ne uporabljate kopalnice.

Dodatna navodila za oprtne vlake

Zavarovanje anten na vozilih:
 • Vse antene na vozilih, ki presegajo višino 4,00 m je potrebno zložiti ali odstraniti. Privezovanje, lepljenje ali zagozditev anten med kabino in spojlerjem oziroma stranskim ogledalom ali uporaba podobnih rešitev ni dovoljena.
 • V primeru kakršnih koli nepravilnosti ali ne odstranjenih predolgih anten s strani voznika odkritih pred odhodom vlaka, tovornemu vozilu zaradi varnostnih razlogov ne bo dovoljena uporaba potujoče avtoceste. Da bi zagotovili najvišjo možno varnost prevoza vsem udeležencem pri prevozu vas prosimo za dosledno upoštevanje zgornjih pravil in se vam hkrati zahvaljujemo za razumevanje.

© 2022 Adria kombi d.o.o.