Nevarno blago

Ravnanje z nevarnim blagom

Kombiniran transport povezuje več različnih prometnih sistemov, zato je pri prevozu nevarnega blaga potrebno upoštevati vse predpise, ki veljajo za uporabljene vrste prevoza (IMDG Code, RID, ADR, ADN in IATA DG).

Kadar se prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG Code) nadaljuje po kopnem, je mogoče označbe na zunanjosti zabojnika pustiti nedotaknjene in nadaljevati vožnjo z vlakom ali cestnim vozilom v nespremenjenem stanju. V tem primeru je potrebno v prevozno listino dopisati: "Prevoz po določbah 1.1.4.2.1".

Operaterju kombiniranega transporta - Adria kombi-ju je potrebno pri oddaji naročila prevoza, poleg zahtevanih podatkov o pošiljki nevarnega blaga, podati še izjavo: prevoz po določbah 1.1.4.2.1 ali pa morate zabojnik označiti v skladu s podpoglavjem 5.3 RID oziroma ADR.

Pri naročanju prevoza nevarnega blaga iz Kopra potrebujemo tudi podpisane kopije spodaj navedenih dokumentov v skladu z ADR/RID 2015 (5.4.2.) Zahtevani dokumenti so:

  • Formular za multimodalni prevoz nevarnega blaga,
  • podpisana pošiljateljeva izjava,
  • potrdilo o pakiranju.
Hkrati pa morajo biti zabojniki in vsi tovorki z nevarnim blagom pravilno označeni z napisi, nalepkami nevarnosti in veliki nalepkami nevarnosti.

Prosimo, da navodilo upoštevate in obvestite vse udeležene pri naročanju kopenskega prevoza nevarnega blaga.

V primeru izlitja ali izpusta, uhajanja nevarne snovi poglej mednarodna navodila CEFIC.

V kolikor imate kakšna vprašanja o prevozu nevarnega blaga se obrnite na naslednje kontakte:

Jan Lenarčič, u.d.i.

Tel: +386 1 2345 274

E-mail: jan.lenarcic@adriakombi.si
Številka licence: 33/2017
Mag. Janez Merlak

Tel: +386 1 2345 284

E-mail: janez.merlak@adriakombi.siŠtevilka licence: ZVD-13/2016

© 2022 Adria kombi d.o.o.