Zgodovina

Mejniki podjetja

1974
Uvedba prve potujoče avtoceste Ljubljana - München.
1989
Podjetje ustanovljeno kot Yukombi d.o.o.
- - -
Prvi kontejnerski vlak.
1990
Ustanovljena komanditna družba, v kateri je bila družba Yukombi d.o.o. komplementar.
1992
Ime podjetja spremenjeno v Adria kombi d.o.o. in komanditna družba v Adriat Kombi in drugi kd.
- - -
Adria kombi postane član združenja UIRR.
1994
Trije intermodalni terminali: Koper (pristanišče), Ljubljana (kontinentalni intermodalni terminal) in Maribor (ROLA).
1995
V Adria kombi vstopi Oekombi GmbH, Dunaj kot družbenik.
2006
Izstopijo vsi komanditisti.
2013
Oekombijev delež je prevzela njegova lastnica RCA, Dunaj.
- - -
Komanditna družba Adria kombi d.o.o. in drugi kd je pripojena komplementarju in od takrat dalje posluje kot družba z omejeno odgovornostjo.
- - -
Pridobitev ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.
© 2022 Adria kombi d.o.o.