Znak za nevarnost visoke napetosti

22.12.2020 14:52

Spoštovani partnerji,

Obveščamo vas, da je s 1.1.2021 v veljavo vstopila razširjena določba GCU (dodatek 11, točka 8.1.). Železnice so nas obvestile, da bodo zelo striktno pregledovale vagone, naložene z zabojniki cisternami ali z zabojniki za razsuto blago, ki so opremljene z lestvami za dostop do gornjih odprtin, v skladu z določbami GCU, priloga 11, pog.8.1, in v primeru pomanjkljive, poškodovane, napačne ali manjkajoče oznake za visoko napetost na zabojniku, odstavile vagon.

Stroški za nameščanje provizoričnih označb in stroški odstavitve vagona bodo zaračunani naročniku prevoza.  

Naročnike pozivamo, da pred predajo zabojnikov na terminalih za železniški prevoz preverijo tudi opozorilne označbe za nevarnost visoke napetosti. To velja za vse intermodalne prevozne enote, ki imajo nameščene lestve za vzpenjanje na vrh zabojnika, ne glede na to ali se prevaža nevarno blago, nenevarno blago ali prazen zabojnik.

Adria kombi, operativahigh voltage.jpg (229 KB)

© 2022 Adria kombi d.o.o.